Instagramový audit

Analyzujte svoj účet Instagram na základe hodnotení páči sa mi a ďalších aktivít online a zadarmo

Vyberte aplikáciu nižšie
Apl 1 Apl 2 Apl 3

Ako urobiť audit Instagramu

Krok 1

Kliknutím na tlačidlá nad oknom editora vyberte jednu z aplikácií. Môžete vyskúšať všetky dostupné aplikácie.

Krok 2

Ak sa vám aplikácia nepáči, stačí kliknúť na iné tlačidlo a iná aplikácia sa načíta.

Krok 3

Hotový! Váš účet Instagram sa teraz stane ešte chladnejším a populárnejším. Nezabudnite si uložiť našu stránku.

Instagramový audit
Informácie

Prečo bude možno potrebné vykonať audit účtu Instagram

Ak pracujete so spoločnosťou Instagram, musíte neustále analyzovať angažovanosť a dynamiku rastu predplatiteľov, zbierať informácie o svojom publiku. Pre úspešnú propagáciu je navyše dôležité prijímať údaje tak na účet, ako aj na stránkach iných ľudí: konkurenti, blogeri, vodcovia v príbuzných témach. Najpohodlnejším spôsobom je využívať služby a aplikácie so širokou funkčnosťou a schopnosťou sťahovať prijaté informácie. Instagram poskytuje úzke štatistiky s malým súborom ukazovateľov - na rozumnú analýzu obchodnej činnosti to rozhodne nestačí. Populárna služba s hlbokou analýzou na účte Instagram. Pomocou neho môžete analyzovať jeden alebo niekoľko obchodných profilov a na výstupe môžete získať podrobné a presné údaje o aktivite používateľov.

Audit je kontrola, ktorá pomáha objektívne posúdiť stav účtu. Všetko odkladá na police a dáva odpovede na dôležité otázky: Prečo aktivita klesá?, Čo sa dá vylepšiť?, Umiestnim sa správne?? Je vhodné čítať moje príspevky?. Je dôležité pravidelne sledovať dynamiku účtu, kontrolovať jeho kvalitu. Bez analýzy nemôžete identifikovať silné a slabé stránky. Vo výsledku nebude jasné, čo treba zmeniť a na čo sa pri propagácii zamerať. Audit profilu Instagram je nevyhnutný pre spoločnosti aj blogerov, ktorí chcú získať veľkú predplatiteľskú základňu pre ďalšie speňaženie. Audit - analýza stavu profilu, kontrola jeho súladu s vašimi cieľmi. Po vyhodnotení stránky zo všetkých uhlov pochopíte, či sa umiestňujete správne, ako si vylepšiť profil a zvýšiť aktivitu. Audit pomôže pochopiť silné a slabé stránky obsahu / účtu a v súlade so získanými výsledkami upraví stratégiu propagácie.

Páčila sa vám naša stránka? Pomôžte nám rásť.

Uložte Insta-Editor do záložiek svojho zariadenia a povedzte o tom svojim priateľom